Novinky

Výuka od 12. 4. 2021

Napsáno dne: 08. 04. 2021

Návod na přihlášení do Micorosoft Teams

Napsáno dne: 31. 12. 2020

V souvislosti se zavedením distanční výuky škola zřídila pro každého žáka (VO, TO, HN) účet v aplikaci Microsoft Teams.

Teams lze používat několika způsoby:
• Z počítače prostřednictvím webového prohlížeče (https://teams.microsoft.com)
• Z počítače prostřednictvím aplikace pro Windows (lze stáhnout z webu Microsoftu)

Pozor, pokud již aplikaci https://teams.microsoft.com)Teams máte nainstalovanou a používáte ji pro výuku na základní či střední škole, doporučujeme pro výuku ZUŠ Mikulov použít raději první možnost, tj. webový prohlížeč. Každá školá má v Teams svůj účet a aplikace pro Windows bohužel nepodporuje více účtů.

• Z mobilního telefonu nebo tabletu Android nebo iOS (lze najít v Google Play / App Store, anebo použít odkaz na webu Microsoftu)

První přihlášení
Do aplikace se přihlašuje pomocí přihlašovacího jména (jméno a příjmení bez mezer a diakritiky) s koncovkou @zusmikulov.onmicrosoft.com a hesla.
Všem rodičům žáků (VO, TO, HN) byl zaslán e-mail od vyučujícího hlavního oboru s přihlašovacími údaji. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, kontaktujte prosím svého učitele, který zprostředkování údajů zajistí.

Pokud již Microsoft Teams používáte při výuce na základní nebo střední škole, je třeba dát pozor na to, že každá škola v Teams má vlastní uživatelské účty. Účet, který už máte ze ZŠ či SŠ, tedy nelze použít pro přístup k obsahu ZUŠ Mikulov. Při přihlašování do výuky ZUŠ je tedy nutné použít přístupové údaje z e-mailu, který jste dostali od učitelů ZUŠ Mikulov.

Pro přihlášení do Teams proveďte následující kroky:
1. Otevřete stránku https://teams.microsoft.com v prohlížeči (doporučujeme Chrome nebo Edge), nebo spusťte aplikaci Teams na mobilním telefonu či tabletu.

Pokud Teams již používáte prostřednictvím prohlížeče na základní nebo střední škole, je možné, že to nebude chtít přihlášení a dostanete se pravděpodobně rovnou do Teams z této školy. V takovém případě je nutné se odhlásit a přihlásit se pomocí účtu ZUŠ Mikulov. Některé prohlížeče (Chrome i Edge) umožňují vytvořit si druhý uživatelský profil, abyste se nemuseli pořád přihlašovat a odhlašovat – stačí kliknout na ikonku v pravém horním rohu prohlížeče.

Klikněte na tlačítko přihlásit se.

Zadejte své přihlašovací údaje:jmenoprijmenizaka@zusmikulov.onmicrosoft.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadejte heslo (zasláno e-mailem vyučujícím).

 

Přihlašovací údaje je možné pro snadnější přihlašování uložit do paměti prohlížeče.

 

Pro přihlášení bude nutné zadat kód, který Vám Microsoft zašle na zadané telefonní číslo.

 

Zadejte kód z SMS.

 

Po správném zadání ověřovacího kódu se zobrazí následující informace.

 

Po správném zadání všech údajů Vás MS vyzve k možnosti použití aplikace MS Teams. Pokud již však v rámci aplikace používáte jiný účet, přihlaste se prosím na účet ZUŠ Mikulov pouze v prostředí webového prohlížeče.

 

Gratulujeme k úspěšnému přihlášení do aplikace MS Teams.

OD 25. 11. PREZENČNÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA HUDEBNÍHO OBORU

Napsáno dne: 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

po několika týdenní distanční výuce se v rámci individuální výuky hudebního oboru můžeme opět s žáky setkat v našich učebnách.

OD STŘEDY 25. 11. 2020 JE OTEVŘENA PREZENČNÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA HUDEBNÍHO OBORU

Rozhodnutí vlády ČR o distanční výuce od 14. 10. 2020

Napsáno dne: 16. 10. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K 5. 10. 2020! ČTĚTE!

Napsáno dne: 18. 09. 2020

Vážení rodiče, vážení kolegové,

obracím se na Vás v době, kdy se vracíme zpět do obdobné situace jako před půl rokem. KHS ve čtvrtek rozhodla, zcela dle svých kompetencí, o zákazu osobní přítomnosti žáků v ZUŠ. Nemá žádnou cenu hledat logiku v tom, že stejní žáci 1. a 2. stupně ZŠ mohou být dopoledne přítomni výuce (pouze s nepatrnými omezeními v HV a TV) a odpoledne je jim zakázán vstup do ZUŠ. Opatření je prostě platné a vztahuje se na období od 5. do 18. 10., kdy, dle vyhlášení MŠMT, které jsme obdrželi dnes, ZUŠ „…povinně přecházejí do distanční výuky…“. Vedení AZUŠ (Asociace základních uměleckých škol) vyjednává s MZdČR a MŠMT změnu podmínek pro fungování ZUŠ v době, v níž se nacházíme. Může se tedy stát, že se do pondělka objeví nové informace, které bychom Vám samozřejmě ihned předávali.

Co nás tedy nyní čeká od 5. října: Všichni pedagogové budou vyučovat distančně v rámci současných rozvrhů, pokud nebude s rodiči dohodnuto jinak. Ke komunikaci budou využívat komunikační kanály dle vzájemné dohody a možností obou stran (telefonické hovory, on-line chat, e-maily…). Čeká nás další zkouška trpělivosti a odolnosti. Prosím Vás všechny o shovívavost a pochopení. Doufám, že, posíleni zkušeností z jarních měsíců, těch 14 dní společně zvládneme.

 

Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov

 

Absolventský koncert 26. 6. 2020

Napsáno dne: 22. 06. 2020

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Napsáno dne: 27. 05. 2020

priloha_780014889_2_příloha_čestné_prohlášení

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Napsáno dne: 13. 05. 2020

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

středa 10. 6. 2020
13-17 hodin
Mikulov

čtvrtek 11. 6. 2020
13-17 hodin
Valtice

Důležité informace k částečné obnově provozu školy od 11. 5. 2020!

Napsáno dne: 06. 05. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s ustanovením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 dochází od 11. 5. 2020 k částečné obnově provozu Základní umělecké školy v Mikulově i jejích poboček ve Valticích a Bavorech. Na základě metodiky pro ZUŠ vydané MŠMT pro dodržování hygienických opatření je možné v naší škole prozatím otevřít prezenční výuku pouze hudebního oboru s individuální či skupinovou (1-2 žáci v učebně) výukou. Ta bude probíhat podle původních rozvrhů hodin. Hromadné výuky (výtvarný a taneční obor, hudební nauka, grafický design, sborový zpěv a souborové hry) zůstávají zatím dále v režimu distanční výuky.

Organizace výuky bude zajištěna dle metodiky OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žáci jsou povinni pro vstup do budovy přinést s sebou potvrzené čestné prohlášení – viz příloha e-mailu.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatel-ném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení (v příloze):
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení neobvyklé situace.

Mimořádná situace!!!

Napsáno dne: 10. 03. 2020

Vážení rodiče, 

na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a odboru školství Jihomoravského kraje je počínaje zítřkem 11. 3. 2020 uzavřena škola pro všechny žáky i účastníky kurzů, a to do odvolání. Další informace budou uveřejňovány na webových stránkách školy a prostřednictvím systému iZUŠ.

Děkujeme za pochopení.

 
Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov