Soubory

Komorní orchestr ZUŠ Mikulov

Komorní orchestr ZUŠ Mikulov vznikl v září 2007, kdy se od orchestru učitelů Collegium Magistrorum oddělila samostatná skupina žáků a bývalých žáků školy. Vzniklo tak komorní těleso s obsazením 1. a 2. housle, viola, violoncello a kontrabas. Orchestr je průběžně doplňován tak, jak dorůstají a vyspívají noví žáci.
Repertoár zaujímá značné časové rozpětí, tedy období baroka až po hudbu
20. století, a vedoucí orchestru se snaží výběrem repertoáru vyhovět
přání a vkusu hráčů i posluchačů.

Je-li to potřeba, usedají rádi do orchestru i učitelé, aby svým žákům, kteří
se v tu chvíli stávají jejich kolegy, při veřejných vystoupeních vypomohli.

Komorní orchestr ZUŠ Mikulov má na svém kontě řadu úspěšných vystoupení při různých příležitostech. Mezi nejprestižnější vystoupení lze řadit účast na mezinárodním festivalu neprofesionálních komorních orchestrů Setkání 2009, 2010, 2011 a 2012 v Olomouci, vystoupení v rámci Galantských hudobných dní na Slovensku či pravidelné adventní koncerty, pořádané ve spolupráci s pěveckým sborem mikulovského gymnázia Gaudium na zámku v Mikulově. Ceněným úspěchem je i 1. místo v krajském kole soutěže komorních orchestrů ZUŠ v roce 2009, druhé místo v ústředním kole soutěží ZUŠ v roce 2012 a třetí místo v ústředním kole soutěží ZUŠ v roce 2018. 
Vedení orchestru se po jeho dlouholeté vedoucí Ireně Mrázkové ujala od školního roku 2022/2023 MgA. Eva Malhocká.

Komorní orchestr Valtice

Cimbálová muzika Kolík

Dětské cimbálové muziky mají na mikulovské hudební škole tradici, jejíž kořeny sahají až ke konci padesátých let minulého století. Od této doby zde cimbálky pracují nepřetržitě a délce jejich působení odpovídá i řada úspěchů při vystoupeních i soutěžích včetně vítězství v celostátních kolech soutěží ZUŠ
či mezinárodních přehlídkách. Tyto úspěchy jsou výsledkem práce a nadšení několika generací mladých muzikantů a zejména jejich obětavých vedoucích. Prvním vedoucím a zakladatelem tradice byl Josef Košulič, následovali Antonín Seménka, Vítězslav Vyhoda, Věra Kunovová, Irena Mrázková, Karel Martiš, Jiří Vrbka, Helena Slavíková, Alexander Vilhem a v současnosti opět Helena Slavíková.

Cimbálová muzika Kolík se věnuje přípravě vlastního hudebního programu a současně spolupracuje s dětským tanečním souborem Palavánek, s nímž ji spojuje rovněž řada vystoupení a společných úspěchů.

 

 

Cimbálová muzika Kolíček

V současné době hrají v muzice žáci 1. – 5. ročníku pod vedením Heleny Slavíkové. Nástrojové obsazení
je následující: cimbál, violoncello, klarinet a housle. Děti se zde seznamují s krásou lidových písní převážně z regionů Podluží a Hanácké Slovácko.

Cimbálová muzika také doprovází malé tanečníky národopisného souboru Palavěnka. Společně vystupují např. na výchovných koncertech pro mikulovské základní školy, na různých folklorních přehlídkách, adventních koncertech a dalších akcích během celého roku.

 

 

 

Flétnový soubor

Flétnový soubor vznikl v roce 2007 pod vedením pana učitele Karla Bohůna, od roku 2020 jej převzala paní učitelka Zuzana Andrýsková. Soubor tvoří flétnisté třetího a vyšších ročníků,
kteří využívají celou škálu zobcových fléten (od sopraninových po basové).
Vedle klasického repertoáru hrají i úpravy lidových a populárních písní.
V současné době je vedením souboru pověřena paní učitelka Simona Benáčková.

 

 

Dechový soubor

Dechový soubor navazuje na nejlepší tradici dechových souborů na ZUŠ Mikulov, založenou již
v roce 1968 Karolem Porubským. Jeho současná existence je výsledkem systematické snahy
o revitalizaci výuky hry na žesťové nástroje, která úspěšně překonává krizi, jíž si prošla v uplynulém desetiletí.

Mladý soubor je složen ze žáků třetích a vyšších ročníků. Má obsazení úplné dechové hudby
a v současnosti si pod vedením BcA. Jaroslava Pospíšila vytváří svůj vlastní repertoár, s nímž se
již několikrát představil na akcích pořádaných městem Mikulovem či na reprezentačních plesech ZUŠ.

 
 

Free Day Band

Orchestr Free Day Band byl založen začátkem školního roku 2014/2015. Vedoucímu souboru Alexandru Vilhemovi se podařilo ze žáků několika oddělení hudebního oboru postavit dobrou
a perspektivní kapelu. Obsazení je následující: Basová a elektrická kytara, klasická kytara, bicí, klávesy a akordeony a též dechová sekce tvořená klarinety a saxofony. Z názvu vyplývá, že orchestr má široký repertoár, zaměřený zejména na světové a filmové melodie.

 

 

 

Pěvecký sbor Echo

Pěvecký sbor Echo byl založen v roce 2011. Jeho členy jsou jak žáci pěveckého oddělení, tak
i žáci se zájmem o sborový zpěv, zabývající se hrou na různé hudební nástroje; mohou jej však navštěvovat i žáci nehudebních oborů. Ve sboru získávají souborovou praxi, kterou z různých důvodů nemohou získat v rámci výuky svého nástroje. Je jim tak umožněno naučit se spolupráci ve vícečlenné skupině pod vedením zkušené sbormistryně a při vystoupeních zažívat pocity společné odpovědnosti a sdíleného úspěchu. Soubor od jeho vzniku vede paní učitelka BcA. Lucie Škrháková.

 

 

 

Kytarový soubor Mikulov

Kytarový soubor vznikl ve školním roce 2020/2021 a pracuje pod vedením paní učitelky Renáty Tomanové. Potkávají se v něm žáci nižších i vyšších ročníků a výběr skladeb je přizpůsoben technickým možnostem všech žáků. Repertoár tvoří převážně populární melodie, nicméně soubor se nevyhýbá ani klasickým kusům. Společná hra žákům přináší nové poznatky
a zkušenosti  ̶  učí se pracovat v kolektivu, soustředit se na svůj part, ale zároveň také vnímat jeden druhého.

 
 

Kytarový soubor Valtice

Kytarový soubor Valtice byl založen v září 2022 pod vedením paní učitelky Renáty Tomanové. Tento soubor navštěvují žáci třetích a vyšších ročníků. Repertoár tvoří skladby klasické hudby, ale i populární melodie.
Hra v souboru je pro děti příležitostí zahrát si spolu s dalšími kytaristy a užít si radost ze společného hraní.

 

 

 

 

Komorní akordeony

V posledních letech sledujeme na naší škole vzrůstající zájem o hru na akordeon, který se projevil i zvýšením počtu žáků. Proto zde mohl být v roce 2020 po několika desetiletích opět založen soubor Komorní akordeony. Mladým akordeonistům tak vnikla možnost navštěvovat v rámci předmětu Skupinová praxe soubor,
ve kterém hraje jejich nástroj hlavní a nejdůležitější úlohu. V současnosti se věnují nácviku souhry, kolektivního cítění a tvorbě základního repertoáru, po jehož nacvičení se mohou těšit na své první veřejné vystoupení.
Soubor od jeho vzniku vede paní učitelka Helena Břečková

 

 

Klarinetový soubor

Klarinetový soubor vznikl ve školním roce 2020-2021. Navštěvují jej klarinetisté třetích a vyšších ročníků, kteří se pod vedením Barbory Pospíšilové věnují studiu různorodého repertoáru od klasické hudby po úpravy populárních melodií.
Obsazení: Soubor hraje ve složení B klarinety + basklarinet.