Soubory

Komorní orchestr ZUŠ Mikulov


Břetislav Vybíral
vyučující

Komorní orchestr ZUŠ Mikulov vznikl v září 2007, kdy se od orchestru učitelů Collegium Magistrorum oddělila samostatná skupina žáků a bývalých žáků školy. Vzniklo tak komorní těleso s obsazením 1. a 2. housle, viola, violoncello a kontrabas. Orchestr je průběžně doplňován tak, jak dorůstají a vyspívají noví žáci. Repertoár zaujímá značné časové rozpětí, tedy období baroka až po hudbu 20. století, a vedoucí orchestru se snaží výběrem repertoáru vyhovět přání a vkusu hráčů i posluchačů.
Je-li to potřeba, usedají rádi do orchestru i učitelé, aby svým žákům, kteří se v tu chvíli stávají jejich kolegy, při veřejných vystoupeních vypomohli.

Komorní orchestr ZUŠ Mikulov má na svém kontě řadu úspěšných vystoupení při různých příležitostech. Mezi nejprestižnější vystoupení lze řadit účast na mezinárodním festivalu neprofesionálních komorních orchestrů Setkání 2009, 2010, 2011 a 2012 v Olomouci, vystoupení v rámci Galantských hudobných dní na Slovensku či pravidelné adventní koncerty, pořádané ve spolupráci s pěveckým sborem mikulovského gymnázia Gaudium na zámku v Mikulově. Ceněným úspěchem je i 1. místo v krajském kole soutěže komorních orchestrů ZUŠ v roce 2009, druhé místo v ústředním kole soutěží ZUŠ v roce 2012 a třetí místo v ústředním kole soutěží ZUŠ v roce 2018.

 

Malý komorní orchestr

Irena Mrázková
vyučující

Malý komorní orchestr je složen ze žáků nižších ročníků, kteří se zde učí základům práce v souboru – vzájemné spolupráci, souhře, intonaci, a připravují se tak na své pozdější působení v Komorním orchestru ZUŠ, jehož je Malý komorní orchestr přípravkou. Vedením Malého komorního orchestru byla pověřena Irena Mrázková.

 

 

 

Cimbálová muzika Kolík


Alexander Vilhem
vyučující

Dětské cimbálové muziky mají na mikulovské hudební škole tradici, jejíž kořeny sahají až ke konci padesátých let minulého století. Od této doby zde cimbálky pracují nepřetržitě a délce jejich působení odpovídá i řada úspěchů při vystoupeních i soutěžích včetně vítězství v celostátních kolech soutěží ZUŠ či mezinárodních přehlídkách. Tyto úspěchy jsou výsledkem práce a nadšení několika generací mladých muzikantů a zejména jejich obětavých vedoucích. Prvním vedoucím a zakladatelem tradice byl Josef Košulič, následovali Antonín Seménka, Vítězslav Vyhoda, Věra Kunovová, Irena Mrázková, Karel Martiš, Jiří Vrbka, Helena Slavíková a zatím posledním je současný vyučující cimbálové muziky Alexander Vilhem.

Cimbálová muzika Kolík se věnuje přípravě vlastního hudebního programu a současně spolupracuje s dětským tanečním souborem Palavánek, s nímž ji spojuje rovněž řada vystoupení a společných úspěchů.

 

Cimbálová muzika Kolíček


Alexander Vilhem
vyučující

V současné době hrají v muzice žáci 1. – 5. ročníku pod vedením Alexandra Vilhema. Nástrojové obsazení je následující: cimbál, violoncello, klarinet a housle. Děti se zde seznamují s krásou lidových písní převážně z regionů Podluží a Hanácké Slovácko.

Cimbálová muzika také doprovází malé tanečníky národopisného souboru Palavěnka. Společně vystupují např. na výchovných koncertech pro mikulovské základní školy, na různých folklorních přehlídkách, adventních koncertech a dalších akcích během celého roku.

 

Cimbálová muzika Valtičánek


Veronika Svačinová
vyučující

Cimbálová muzika působí od roku 2008 na pobočce Valtice pod vedením Veroniky Jíchové. Repertoár muziky je široký, i když v něm samozřejmě převažují písně z regionu Podluží. Typická pro tuto cimbálovou muziku je její spolupráce s valtickým dětským folklórním souborem Borověnka. Muzika začínala hrát nejprve jako hudecká muzika bez kontrabasu a cimbálu, ale v roce 2010 se podařilo obsazení o tyto důležité nástroje doplnit, takže nyní je muzika kompletní. V současnosti jsou děti schopny předvést i hodinový program.

 

Cimbálová muzika Kapuráci


Veronika Svačinová
vyučující

Cimbálová muzika Kapuráci pracuje na pobočce ZUŠ Mikulov ve Valticích. Muzika hraje písně jak ze svého regionu Podluží, tak i z Valašska a Slovenska. Každoročně absolvuje celou řadu vystoupení ve Valticích i v okolí. Kromě toho se zúčastňuje různých soutěží, a to nejen cimbálových muzik, ale i pěveckých, ze kterých si vždy přinese nějaké ocenění.

Primáškou cimbálové muziky je Simona Štěpánková a uměleckou vedoucí Veronika Svačinová.

 

Soubor zobcových fléten


MgA. Karel Bohůn
vyučující

Soubor zobcových fléten vznikl v září 2007 ze žáků 2. a 3. ročníku, kdy vystupoval pod názvem Šikovné flétničky. Po přechodu některých z původních členů na jiné nástroje, hlavně příčné flétny, byl soubor doplněn o nové hráče, a může tak pokračovat v činnosti v částečně obměněné sestavě. Změnou prochází i repertoár. Vedle původně nacvičených skladeb, které soubor používá i nadále, se vedoucí souboru věnuje i vyhledávání a nastudování dalších opusů vhodných pro tento mladý soubor.

 

Dechový soubor


BcA. Jaroslav Pospíšil
vyučující

Dechový soubor navazuje na nejlepší tradici dechových souborů na ZUŠ Mikulov, založenou již v roce 1968 Karolem Porubským. Jeho současná existence je výsledkem systematické snahy o revitalizaci výuky hry na žesťové nástroje, která úspěšně překonává krizi, jíž si prošla v uplynulém desetiletí.

Mladý soubor je složen ze žáků třetích a vyšších ročníků. Má obsazení úplné dechové hudby a v současnosti si pod vedením BcA. Jaroslava Pospíšila začíná budovat svůj vlastní repertoár.

 

Žesťové kvarteto


Karol Porubský
vyučující

Žesťové kvarteto vzniklo za účelem účasti v soutěži ZUŠ v komorních hrách ve školním roce 2015/2016. Po úspěchu v krajském kole, kde získalo pod vedením Karola Porubského 2. místo, pokračuje v činnosti jako další ze souborů ZUŠ Mikulov. Složení souboru: 1. a 2. trubka, tenor a tuba.

 

FREE DAY BAND


Alexander Vilhem
vyučující

Orchestr FREE DAY BAND byl založen začátkem školního roku 2014/2015. I přes krátkou dobu činnosti a neobvyklé obsazení se zdá, že se jeho vedoucímu Alexandrovi Vilhemovi podařilo ze žáků několika oddělení hudebního oboru postavit dobrou a perspektivní kapelu. Obsazení je následující: Basová a elektrická kytara, klasická kytara, bicí, klávesy a akordeony a též dechová sekce tvořená klarinety a saxofony. Z názvu vyplývá, že orchestr má široký repertoár, zaměřený zejména na světové a filmové melodie.

 

Pěvecký sbor Echo


BcA. Lucie Škrháková
vyučující

Pěvecký sbor Echo byl založen v roce 2011. Jeho členy jsou jak žáci pěveckého oddělení, tak i žáci se zájmem o sborový zpěv, zabývající se hrou na různé hudební nástroje; mohou jej však navštěvovat i žáci nehudebních oborů. Ve sboru získávají souborovou praxi, kterou z různých důvodů nemohou získat v rámci výuky svého nástroje. Je jim tak umožněno naučit se spolupráci ve vícečlenné skupině pod vedením zkušeného sbormistra a při vystoupeních zažívat pocity společné odpovědnosti a sdíleného úspěchu.

 

Pěvecký sbor Valtice


Veronika Svačinová
vyučující

Pěvecký sbor Valtice byl založen v roce 2018. Navštěvují jej žáci třetích a vyšších ročníků hudebního oboru ve Valticích. Sbor se zaměřuje zejména na zpěv lidových písní a spolupracuje s cimbálovou muzikou Kapuráci a cimbálovou muzikou Valtičánek.