Novinky

Mrkněte na fotky ze včerejšího zahajovacího koncertu

Napsáno dne: 09. 11. 2022

Fotky naleznete v galerii pod URL: https://www.zus-mikulov.cz/galerie/nggallery/2022-2023/zahajovaci-koncert-8-11-2022

Fotokurz praktické a tvůrčí fotografie 2022–2023

Napsáno dne: 07. 09. 2022

I letos Vám přinášíme možnost zúčastnit se kurzu praktické a tvůrčí fotografie pod vedením profesionála Daniela Kamenára.
Přihláška zde: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=167

Happening k ukončení školního roku 2021-2022

Napsáno dne: 27. 06. 2022

Závěrečný koncert Bavory 27. 6. 2022

Napsáno dne: 23. 06. 2022

Karol Porubský 21. 10. 1933–18. 6. 2022

Napsáno dne: 22. 06. 2022

 

Karol Porubský byl absolventem Vojenské hudební školy a Státní konzervatoře Brno, obor trubka. Jako profesionální hudebník působil v různých orchestrech a poté nastoupil v roce 1967 jako učitel žesťových nástrojů v mikulovské LŠU, kde vychoval řadu profesionálních hráčů a mnoho nadšených amatérů. Již dva roky po nástupu v LŠU založil dětský dechový soubor, z něhož posléze v roce 1974 vznikla dechová hudba „Mikulovanka“, která v Mikulově působí dodnes.

Od roku 1990 působil po deset let jako úspěšný ředitel mikulovské ZUŠ. V roce 2001 odešel do důchodu, ovšem již v roce 2008 se na ZUŠ opět vrátil, aby pomohl znovuobnovit uvadající oddělení žesťových a bicích nástrojů, jejichž výuce se věnoval až do svého onemocnění v roce 2021.

Kromě pedagogické a kapelnické práce Karola Porubského stojí za pozornost i jeho činnost skladatelská a organizátorská. Je úspěšným autorem řady oblíbených skladeb pro dechové a taneční orchestry (svému městu věnoval Mikulovské fanfáry pro žesťový kvintet), ale také sólových skladeb pro trubku, lesní roh, tubu, flétnu, klavír a také zpěv (včetně písňových textů); mnoho jeho skladeb bylo natočeno v Českém rozhlase i České televizi. Více než půl století působil v oblasti mikulovské kultury – stál jako organizátor a spolupořadatel u zrodu Mikulovských hudebních slavností, soutěže O zlatý hrozen Jižní Moravy, přehlídky dětských a mládežnických dechových hudeb O pohár starosty města Mikulova, přehlídky dětských cimbálových muzik Vzpomínka na Josefa Košuliče a projektu Pocta Karlu Krautgartnerovi. V roce 1993 založil Sdružení hudebníků města Mikulova, sloužící k podpoře působení mladých hudebníků, které se později stalo i hlavním pořadatelem velice úspěšných mikulovských klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat.

Karol Porubský nás opustil po dlouhé těžké nemoci v sobotu 18. června 2022. Navždy se zapsal do historie naší školy i do vzpomínek nás kolegů, kteří jsme ho znali, vážili si jej a měli ho rádi.

Lidé v kurzu – vernisáž výstavy fotografií 16. 6. 2022

Napsáno dne: 13. 06. 2022

Požadavky k talentovým zkouškám 2022

Napsáno dne: 01. 06. 2022

POŽADAVKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Hudební obor

U zkoušky se posuzují základní hudební předpoklady uchazeče (zpěv předem připravené písně, rytmus a intonace).

Výtvarný obor

Zkouška probíhá zadáním kresby podle předlohy nebo volného tématu podle věkové kategorie uchazeče. Součástí zkoušky je i posouzení domácích prací (složka pěti až deseti výkresů).

Taneční obor

Zkouška proběhne formou motivačního pohovoru se zjištěním pohybových a rytmických předpokladů.

Literárně dramatický obor

U zkoušky je posuzována sociální zralost a míra talentových schopností formou jednoduchých skupinových cvičení.

Ředitelské volno 26. a 27. 5. 2022

Napsáno dne: 16. 05. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

Dne 26. 5. a 27. 5. 2022 jsme vyhlásili ředitelské volno z důvodu pořádání ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na lidové nástroje.
V těchto dnech nebude probíhat výuka v hudebním, výtvarném, tanečním ani literárně-dramatickém oboru naší školy. 

Děkujeme za pochopení

S přáním pěkného dne
                           vedení ZUŠ Mikulov

Absolventský koncert 17. 5. 2022

Napsáno dne: 09. 05. 2022

Divadelní odpoledne 5. 5. 2022

Napsáno dne: 27. 04. 2022