Kontakty

Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace
IČ: 65337913
č. ú.: 3735651/0100

Náměstí 28
692 01 Mikulov
Tel.: 519 510 764
Fax: 519 511 788
info@zus-mikulov.cz
zus.mikulov@bv.orgman.cz
Ing. Jiří Vrbka
ředitel
Tel.: 724 303 833
vrbka@zus-mikulov.cz
Mgr. Jaroslav Pimek
statutární zástupce ředitele
Tel.: 702 128 268
pimek@zus-mikulov.cz
Irma Kellnerová
zástupkyně ředitele, hospodářka
Tel.: 702 128 136
kellnerova@zus-mikulov.cz

 

Jméno Pozice Obor Vyučuje Učebna
Vrbka Jiří, Ing. ředitel housle, kontrabas po, st Mikulov č. 6
Pimek Jaroslav, Mgr. statutární zástupce ředitele kytara, el. kytara po, út, st Mikulov č. 9, 13
Andrýsková Zuzana, Bc. učitelka flétna, zobcová flétna, soubor Valtice,
Flétnový soubor
po, st
út, čt
Mikulov č. 12, 24
Valtice č. 3
Bartová Žaneta, MgA. učitelka klavír, korepetice po, út, čt Mikulov č. 9
Břečková Helena učitelka akordeon, Komorní akordeony po, pá Mikulov č. 8
Čajková Jarmila, Mgr. učitelka,
vedoucí oddělení hromadných výuk
výtvarný obor út, st, čt VO 1 Mikulov
Dobrovolná Hana učitelka taneční obor po, út, čt Mikulov č. 20
Dwořáček Luděk učitel dechové nástroje dřevěné út, pá
po, čt
Mikulov č. 16
Valtice č. 3
Frantel Karel, Mgr. učitel výtvarný obor po, út VO 2 Mikulov 
Golová Eva učitelka klavír út, čt Mikulov č. 18
Grygarová Jana, Mgr. učitelka, vedoucí oddělení
klávesových nástrojů
klavír, korepetice út, čt, pá
po, st
Mikulov č. 12
Valtice č. 5
Huserková Lucie, Mgr., Ph.D. učitelka housle, HN, PHV po, st, čt, pá Mikulov č. 16, 23, 24
Kamenár Daniel, Mgr. učitel digitální fotografie Mikulov ICT
Karafiátová Silvana, Mgr. učitelka klavír, korepetice, Klavírní seminář po–st, pá
čt
Mikulov č. 19
Valtice č. 6
Křivský David učitel housle po, út Valtice 1, 5
Kunovová Věra učitelka,
vedoucí oddělení smyčcových nástrojů
housle út–pá Mikulov č. 24
Lahodová Gabriela učitelka klavír, keyboard po, čt, pá Mikulov č. 19
Malhocká Eva, MgA. učitelka housle, HN po–pá Valtice č. 4, 6
Malhocký Josef učitel kontrabas čt Valtice č. 1
Mazourová Jarmila, Mgr. učitelka klavír st Mikulov č. 23
Mrázková Irena učitelka housle, viola, Komorní orchestr po, st–pá
út
Mikulov č. 11
Valtice č. 2
Nosek Vít, MgA. učitel zpěv po, út Mikulov č. 11
Pavelková Hana učitelka bicí nástroje út, st Mikulov č. 25
Peša Václav, Mgr. učitel zpěv, keyboard po–čt Mikulov č. 10
Porubský Karol učitel žesťové nástroje, Žesťové kvarteto po, čt, pá Mikulov č. 25
Pospíšil Jaroslav, BcA. učitel žesťové nástroje, Dechový soubor Mikulov č. 15
Pospíšilová Barbora učitelka, vedoucí oddělení dechových
a bicích nástrojů
dechové nástroje dřevěné, Klarinetový soubor po, út,
st–pá
Bavory
Mikulov č. 13
Procházka Jiří Miroslav, BcA. učitel zpěv po Mikulov č. 12
Slavíková Helena, DiS. učitelka housle, cimbálové muziky  út–čt  Mikulov č. 8, 16, sál
Spěvák Petr, MEd. učitel, vedoucí oddělení lidových nástrojů a zpěvu cimbál po, čt
po, pá
Mikulov č. 8, sál
Valtice č. 2
Stehlík Tomáš učitel grafický design po Mikulov ICT
Škrháková Lucie, BcA. učitelka klavír, pěvecký sbor, korepetice po, út, pá Mikulov č. 23, sál
Tomanová Renata učitelka kytara, Kytarový soubor po, út, čt
st, pá
Mikulov č. 15
Valtice č. 1
Urbanec Tomáš učitel trubka st Valtice č. 3
Vilhem Alexander učitel dechové nástroje dřevěné, kytara
Free Day Band 
po–pá Mikulov č. 7, 15
Vybíral Břetislav učitel violoncello út, čt Mikulov č. 6
Žďárská Benešová Zdeňka, MgA. učitelka výtvarný obor po, st VO Valtice
         
Správní zaměstnanci:        
Kellnerová Irma zástupkyně ředitele, hospodářka     Mikulov, kancelář II. patro
Plvan Pavel školník     Mikulov
Bartošová Ladislava uklízečka     Mikulov
Křivánková Eva uklízečka     Valtice
         
Kurzy:        
Kamenár Daniel, Mgr. lektor fotokurz čt Mikulov ICT
Stehlík Tomáš lektor kurz multimediální tvorby út, st Mikulov ICT