Talentové zkoušky

2024/2025

Mikulov

Hudební obor, Taneční obor, Literárně dramatický obor, Výtvarný obor (Výtvarné vyjadřování, Filmová tvorba, Literárně dramatický obor,
Digitální fotografie, Grafický design)

středa 12. 6. 2024
13.00–17.00 hodin

úterý 18. 6. 2024
13.00–17.00 hodin

Pro urychlení procesu doporučujeme předem podat elektronickou přihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=167

Valtice

Hudební obor

úterý 4. 6. 2024
13.00–17.00 hodin

Výtvarné vyjadřování

středa 5. 6. 2024
13.00–17.00 hodin
Talentové zkoušky výtvarného oboru proběhnou v budově ZŠ Valtice.

Pro urychlení procesu doporučujeme předem podat elektronickou přihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=167

POŽADAVKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Hudební obor

U zkoušky se posuzují základní hudební předpoklady uchazeče (zpěv předem připravené písně, rytmus a intonace).

Výtvarný obor

Zkouška probíhá zadáním kresby podle předlohy nebo volného tématu podle věkové kategorie uchazeče.
Součástí zkoušky je i posouzení domácích prací (přineste si s sebou složku pěti až deseti výkresů).

Taneční obor

Zkouška proběhne formou motivačního pohovoru se zjištěním pohybových a rytmických předpokladů.

Literárně dramatický obor

U zkoušky je posuzována sociální zralost a míra talentových schopností formou jednoduchých skupinových cvičení.