Rozvrh hodin

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, MIKULOV, OKRES BŘECLAV
Náměstí 28, 692 01 Mikulov
Směrnice č. 2/2008 ze dne 18. 1. 2008

ROZVRH HODIN

Rozvrhy hodin v jednotlivých třídách tvoří učitelé sami po domluvě se žáky.

Mezi jednotlivými vyučovacími hodinami jsou přestávky v délce 5 minut, mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je polední přestávka 50 minut a mezi 7. a 8. vyučovací hodinu je vložena přestávka 15 minut.

V hromadných oborech a při výuce souborové hry je možno slučovat hodiny do delších celků, nanejvýše však tříhodinových, po kterých vždy musí následovat přestávka.

0. vyučovací hodina 8.55–9.40 hod.
1. vyučovací hodina 9.45–10.30 hod.
2. vyučovací hodina 10.35–11.20 hod.
3. vyučovací hodina 12.10–12.55 hod.
4. vyučovací hodina 13.00–13.45 hod.
5. vyučovací hodina 13.50–14.35 hod.
6. vyučovací hodina 14.40–15.25 hod.
7. vyučovací hodina 15.30–16.15 hod.
přestávka 15 minut
8. vyučovací hodina 16.30–17.15 hod.
9. vyučovací hodina 17.20–18.05 hod.
10. vyučovací hodina 18.10–18.55 hod.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání 18. 1. 2008.
Ing. Jiří Vrbka
ředitel ZUŠ Mikulov