Úřední deska

Úřední deska obsahuje tyto položky:

Organizace školního roku 2022/2023
Školní řád
Zpráva o činnosti školy v roce 2021
Přihláška ke studiu
Školné
Rozvrh hodin
ŠVP