Úřední deska

Úřední deska obsahuje tyto položky:

Školní řád
Organizace školního roku 2023/2024
Zpráva o činnosti školy v roce 2022
Přihláška ke studiu
Školné
Rozvrh hodin
ŠVP