Úřední deska

Úřední deska obsahuje tyto položky:

Organizace školního roku 2019/2020
Školní řád
Zpráva o činnosti školy v roce 2018
Přihláška ke studiu
Školné
Rozvrh hodin
ŠVP