Úprava školného pro školní rok 2012/2013

Vážení rodiče,
pro nadcházející školní rok 2012/2013 jsme museli sáhnout k málo populárnímu kroku – zvýšení školného ve všech vyučovaných oborech.

O zvýšení školného jsem uvažoval již nejméně dva poslední roky, ale zatím vždy se nám dařilo se této úpravě vyhnout a nepřenášet tak tíhu zvyšujících se nákladů na Vás – na rodiče našich žáků. Protože však náklady na provoz školy rok od roku stoupají, je stále obtížnější udržet je v rovnováze s rozpočtem, jejž máme k dispozici, abychom současně mohli zachovat trend zvyšování kvality výuky jak po personální stránce, tak i v oblasti péče o udržování a obnovu učebních pomůcek a dalšího vybavení. Současně si dobře uvědomuji, že všeobecné zvyšování životních nákladů dopadá i na Vás a na Vaše rodiny. Právě proto, že tato otázka je mimořádně citlivá, jsem se snažil ji odsouvat i v situaci, kdy řada škol v našem okolí toto opatření již přijímala.

Aktuální směrnice Příspěvek na školné č. 4/2012 je uveřejněna na Úřední desce našich webových stránek. Domnívám se, že po jejím prostudování zjistíte, že úprava školného byla ve většině vyučovaných oborů vedena snahou o minimální zvýšení finančního zatížení Vás a Vašich dětí – v největším oboru, jímž je hudební obor s individuální výukou, se jedná o zvýšení pouze o 20 Kč měsíčně. Současně Vám mohu opět nabídnout možnost způsobu platby v kratších než pololetních intervalech na základě naší individuální dohody.

Vážení rodiče, děkuji Vám za veškerou spolupráci a vstřícnost, kterých se nám od Vás dosud dostávalo. Velmi si jich vážíme. Mohu Vám slíbit, že budeme i dále pokračovat ve snaze o vytváření co nejlepších a nejpříjemnějších podmínek pro pobyt Vašich dětí v naší škole s cílem dosahování maximálně možných výsledků, jako tomu bylo i vždy v minulosti.

Věřím, že nutnost tohoto kroku pochopíte a děkuji Vám za to.

Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov

— Přidáno dne 24. 08. 2012

« zpět na úvodní stranu