Talentové zkoušky

2023/2024

Mikulov – náhradní termín

Hudební obor, Taneční obor, Filmová tvorba, Literárně dramatický obor, Digitální fotografie, Grafický design

středa 21. 6. 2023
14.30 až 16.30.

Výtvarný obor

čtvrtek 22. 6. 2023
15.00 až 17.00

V Mikulově nejdříve na recepci,
potom na talentovou zkoušku

Pro urychlení procesu doporučujeme podat elektronickou přihlášku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=167

Požadavky k talentovým zkouškám: https://www.zus-mikulov.cz/talentove-zkousky/

POŽADAVKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Hudební obor

U zkoušky se posuzují základní hudební předpoklady uchazeče (zpěv předem připravené písně, rytmus a intonace).

Výtvarný obor

Zkouška probíhá zadáním kresby podle předlohy nebo volného tématu podle věkové kategorie uchazeče. Součástí zkoušky je i posouzení domácích prací (složka pěti až deseti výkresů).

Taneční obor

Zkouška proběhne formou motivačního pohovoru se zjištěním pohybových a rytmických předpokladů.

Literárně dramatický obor

U zkoušky je posuzována sociální zralost a míra talentových schopností formou jednoduchých skupinových cvičení.