Požadavky k talentovým zkouškám 2022

POŽADAVKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Hudební obor

U zkoušky se posuzují základní hudební předpoklady uchazeče (zpěv předem připravené písně, rytmus a intonace).

Výtvarný obor

Zkouška probíhá zadáním kresby podle předlohy nebo volného tématu podle věkové kategorie uchazeče. Součástí zkoušky je i posouzení domácích prací (složka pěti až deseti výkresů).

Taneční obor

Zkouška proběhne formou motivačního pohovoru se zjištěním pohybových a rytmických předpokladů.

Literárně dramatický obor

U zkoušky je posuzována sociální zralost a míra talentových schopností formou jednoduchých skupinových cvičení.

— Přidáno dne 01. 06. 2022

« zpět na úvodní stranu