Otisky Chorvatů na Moravě v pracích žáků ZUŠ Mikulov

V úterý 10. prosince byla zahájena ve foyeru Základní umělecké školy Mikulov výstava s názvem „Chorvatské inspirace“.

Mikulovská ZUŠ připravila tematickou výstavu, na níž prezentuje zdařilé práce žáků výtvarných oborů, inspirované chorvatskými lidovými motivy. Výstavu tvoří obrazy, koláže, pálená malovaná keramika s chorvatskými vzory, repliky lidových krojů z různých materiálů. Výstava chce připomenout početné chorvatské etnikum, které žilo po staletí na jižní Moravě a z generace na generaci udržovalo svoji lidovou kulturu a tradice.

Výstavu zahájil ředitel školy Jiří Vrbka, který promluvil o aktuálnosti tématu výstavy. „Výstavou jsme chtěli vyjádřit svůj odmítavý postoj k problémům soužití, jak je dnes můžeme sledovat v naší republice, ale i v globálnějším měřítku na evropské a světové úrovni. Příklad soužití v duchu tolerance, spolupráce a vzájemné inspirace jsme hledali v nejbližším okolí a nalezli jsme jej v příběhu soužití chorvatské menšiny a původního obyvatelstva. Chorvaté, kteří v 16. století dosídlili jihomoravské obce, vylidněné v důsledku husitských a posléze česko-uherských válek, při zachování své identity – jazyk, zvyky, kroj – se neizolovali od okolního prostředí. Docházelo ke vzájemnému ovlivňování, např. u kroje nelze s jistotou říci, které prvky jsou původně chorvatské a které podlužácké. Z těchto důvodů jsme nazvali výstavu Chorvatské inspirace.“

Vystavené žákovské práce pak představili spoluautoři výstavy a učitelé VO ZUŠ Mikulov Jarmila Čajková, která vytvořila se žáky plošné práce a Karel Frantel, který vytvořil se žáky keramiku pro výstavu. Vernisáže se zúčastnili předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR Jarmila Mrnuštíková, radní MěÚ Mikulov pro kulturu Marie Leskovjanová, zakladatelka a dlouholetá vedoucí NS Pálava Zlatka Krůzová, odbornice na problematiku Chorvatů, která poskytla písemné a věcné podklady pro výstavu, a další hosté. Předseda FoS ČR velice ocenil ředitele Jiřího Vrbku a ZUŠ Mikulov za projekt, který vede mladou generaci k úctě k lidovým tradicím. „Jsem rád, že se v tomto koutu Moravy udržují tradice národnostních menšin, které tvoří historii této oblasti,“ uvedl. Zmínil se také o tom, že v Chorvatsku se nachází jedna z nejpočetnějších českých menšin, která udržuje zase české písničky a tradice v chorvatském prostředí. Ocenil úroveň výtvarných prací žáků a pogratuloval ZUŠ Mikulov ke zdařilé výstavě.

Vernisáž svým vystoupením zpříjemnil soubor Palavánek, který se jako jediný věnuje také chorvatskému folkloru, s doprovodem cimbálové muziky ZUŠ Mikulov. Na vernisáž pak navázal Vánoční koncert žáků ZUŠ Mikulov.

Výstava „Chorvatské inspirace“ potrvá až do konce školního roku. ZUŠ Mikulov srdečně zve na její prohlídku širokou veřejnost.

Projekt mikulovské ZUŠ se uskutečnil ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR. Poděkování patří též Regionálnímu muzeu v Mikulově, které pomohlo zapůjčením výstavních panelů. Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Radio Proglas, Mediatel, TV NOE, Dětská tisková agentura, www.borovice.cz, Literární noviny a časopis FOLKOR.

 

Kontakt:

Jiří Vrbka Folklorní sdružení ČR
Ředitel ZUŠ Mikulov Senovážné nám. 24
Náměstí 28, 692 01 Mikulov 116 47 Praha 1
Tel.: 724 303 833 Tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
E-mail: info@zus-mikulov.cz E-mail: foscr@foscr.cz
www.zus-mikulov.cz www.folklornisdruzeni.cz
— Přidáno dne 10. 12. 2013

« zpět na úvodní stranu