Novinky pro školní rok 2015/2016

Začátkem nového školního roku 2015/2016 došlo ke změnám. První změnou je aktualizace školního řádu (najdete v sekci – úřední deska).

Změnou prošla i směrnice o školném – najdete v sekci úřední deska/školné.

Další novinkou, a to velmi důležitou, je přechod na elektronické vedení třídní a žákovské dokumentace. Ta bude vedena prostřednictvím programu iZUŠ. 

Rodiče a žáci získají v průběhu druhého týdne výuky své vlastní přístupové údaje, a to formou elektronickou (e-mailem) a formou lístku s těmito informacemi, které předá žákovi učitel.

Přihlašování bude probíhat na stránce www.izus.cz. Po zadání svých přihlašovacích údajů budou mít k dispozici náhled na průběh vzdělávání svého žáka, žák uvidí svou žákovskou knížku.

Žáci i jejich zákonní zástupci budou moci prostřednictvím iZUŠ komunikovat s učitelem, sledovat aktuální dění a akce ve škole atd.

Děkujeme.

 

— Přidáno dne 28. 08. 2015

« zpět na úvodní stranu