Karol Porubský 21. 10. 1933–18. 6. 2022

 

Karol Porubský byl absolventem Vojenské hudební školy a Státní konzervatoře Brno, obor trubka. Jako profesionální hudebník působil v různých orchestrech a poté nastoupil v roce 1967 jako učitel žesťových nástrojů v mikulovské LŠU, kde vychoval řadu profesionálních hráčů a mnoho nadšených amatérů. Již dva roky po nástupu v LŠU založil dětský dechový soubor, z něhož posléze v roce 1974 vznikla dechová hudba „Mikulovanka“, která v Mikulově působí dodnes.

Od roku 1990 působil po deset let jako úspěšný ředitel mikulovské ZUŠ. V roce 2001 odešel do důchodu, ovšem již v roce 2008 se na ZUŠ opět vrátil, aby pomohl znovuobnovit uvadající oddělení žesťových a bicích nástrojů, jejichž výuce se věnoval až do svého onemocnění v roce 2021.

Kromě pedagogické a kapelnické práce Karola Porubského stojí za pozornost i jeho činnost skladatelská a organizátorská. Je úspěšným autorem řady oblíbených skladeb pro dechové a taneční orchestry (svému městu věnoval Mikulovské fanfáry pro žesťový kvintet), ale také sólových skladeb pro trubku, lesní roh, tubu, flétnu, klavír a také zpěv (včetně písňových textů); mnoho jeho skladeb bylo natočeno v Českém rozhlase i České televizi. Více než půl století působil v oblasti mikulovské kultury – stál jako organizátor a spolupořadatel u zrodu Mikulovských hudebních slavností, soutěže O zlatý hrozen Jižní Moravy, přehlídky dětských a mládežnických dechových hudeb O pohár starosty města Mikulova, přehlídky dětských cimbálových muzik Vzpomínka na Josefa Košuliče a projektu Pocta Karlu Krautgartnerovi. V roce 1993 založil Sdružení hudebníků města Mikulova, sloužící k podpoře působení mladých hudebníků, které se později stalo i hlavním pořadatelem velice úspěšných mikulovských klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat.

Karol Porubský nás opustil po dlouhé těžké nemoci v sobotu 18. června 2022. Navždy se zapsal do historie naší školy i do vzpomínek nás kolegů, kteří jsme ho znali, vážili si jej a měli ho rádi.

— Přidáno dne 22. 06. 2022

« zpět na úvodní stranu