GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 60555980

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
+420 543 426 061
gdpr@sssbrno.cz