Novinky

Grafický design pro děti 2022–2023

Napsáno dne: 17. 09. 2022

Rádi bychom Vás pozvali ke studiu grafického designu na ZUŠ Mikulov v novém školním roce 2022/2023. Studium je prakticky zaměřeno a žáci se seznámí s náplní práce různých činností v tomto oboru, jako jsou například grafik, produktový designer, animátor, interiérový designer aj. Vyzkouší si retušování, úpravu fotek, návrh tiskovin, tvorbu webu, modelování ve 3D, animování a spoustu dalších grafických technik.

Znalost IT bude čím dál tím důležitější pro nově vznikající pracovní pozice. Čas u počítače se tak dá využít nejen pro hraní her, ale i pro přípravu na možné budoucí povolání zábavnou a tvůrčí formou.

Výuka probíhá ve vybavené počítačové učebně a žáci budou mít možnost pracovat s programy, které se používají v profesionálních studiích.

Všichni, kteří by se chtěli připojit k týmu mladých grafiků, mohou vyplnit přihlášku.

Po vyplnění přihlášky je nutné si domluvit vyhovující termín skupinové výuky na tel. čísle vyučujícího: 728 017 477.

Další informace Vám rádi poskytneme při osobní návštěvě, telefonicky či e-mailem.

Budeme se těšit!

Vyučující:
Tomáš Stehlík
728 017 477
stehlik@zus-mikulov.cz

NOVÝ KURZ! – Krasopsaní

Napsáno dne: 03. 09. 2018

NOVÝ KURZ! – Šachy pro úplné začátečníky

Napsáno dne: 03. 09. 2018

Nábor žáků pro školní rok 2014–2015

Napsáno dne: 27. 05. 2014

ZUŠ Mikulov zahajuje nábor žáků pro studium ve školním roce 2014–2015 v hudebním, výtvarném i tanečním oboru, pro mezioborovou předškolní výuku a pro taneční kurzy pro dospělé.

Zápis žáků proběhne ve středu 18. 6. 2014 od 13.00 do 17.00 hod. v budově školy na Náměstí 28 v Mikulově.

V tomto termínu zveme všechny děti a jejich rodiče k návštěvě a prohlídce školy!

Můžete si stáhnout letáčky v PDF – taneční obor, základní školy, mateřské školy.

4. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mládež ZUŠ Mikulov, zámek Mikulov 9.‑11. května 2014

Napsáno dne: 09. 05. 2014

Jednokolová mezinárodní soutěž určená pro mladé klavíristy do 14 let

Leták ke stažení v CZ, EN

Hraje celá rodina

Napsáno dne: 14. 03. 2014

Na 8. 4. v 17.00 hodin připravujeme koncert Hraje celá rodina. V sále ZUŠ vystoupí žáci školy společně se svými rodinnými příslušníky, kteří našli odvahu oprášit (mnohdy i po letech) své hudební dovednosti a vystoupit spolu se svými dětmi, ale i vnuky, sourozenci, bratranci a sestřenicemi… Srdečně zveme všechny přátele ZUŠ Mikulov, čeká nás nevšední společný zážitek.

Koncert violoncello & harmonika/bandoneon | Petr Nouzovský & Ladislav Horák

Napsáno dne: 14. 03. 2014

1. 4. v 18.00 se v sále ZUŠ uskuteční komorní koncert, na němž vystoupí pražští umělci Petr Nouzovský a Ladislav Horák v neobvyklém spojení violoncello a akordeon/bandoneon. V první části koncertu zazní skladby soudobých českých autorů Karla Pexindra, Jiřího Temla, Romana Haase a Jiřího Bezděka, ve druhé polovině potom oblíbené skladby Astora Piazzolly a Richarda Galliana. Koncert je uspořádán u příležitosti Roku české hudby a vydání CD VIVAT TANGO u nahrávací společnosti SUPRAPHON.

Program ke stažení

VI. reprezentační ples ZUŠ 7. 2. 2014

Napsáno dne: 15. 01. 2014

SRPDŠ při ZUŠ Mikulov připravuje svůj již VI. reprezentační ples na 7. února 2014. Stejně jako loni se bude odehrávat v prostorách Hotelu Eliška.

Začátek plesu je stanoven na 19. hodinu, kdy v přísálí zahraje CM Fagán z valtické pobočky ZUŠ. Po zahájení v 19.30 hod. vystoupí k tanci i poslechu dechová hudba Harcovníci a poté již taneční skupina Graf z Břeclavi. O půlnoci se opět představí Salonní orchestr s oblíbenými vídeňskými valčíky a v průběhu večera zpestří plesový program svým vystoupením taneční skupina ZUŠ ukázkami moderního tance. V hotelovém sklepě bude po celý večer hrát CM Klaret.

Vstupenky v ceně 280 Kč si lze rezervovat na tel. č. 519 510 764, předprodej zahajujeme 15. ledna 2014 v kanceláři ZUŠ. Pro rodiče našich žáků je letos opět při zakoupení jedné vstupenky druhá zdarma.

Milí přátelé, přijďte se s námi společně pobavit. Těšíme se na Vás!

 

přípravný plesový výbor

Otisky Chorvatů na Moravě v pracích žáků ZUŠ Mikulov

Napsáno dne: 10. 12. 2013

V úterý 10. prosince byla zahájena ve foyeru Základní umělecké školy Mikulov výstava s názvem „Chorvatské inspirace“.

Mikulovská ZUŠ připravila tematickou výstavu, na níž prezentuje zdařilé práce žáků výtvarných oborů, inspirované chorvatskými lidovými motivy. Výstavu tvoří obrazy, koláže, pálená malovaná keramika s chorvatskými vzory, repliky lidových krojů z různých materiálů. Výstava chce připomenout početné chorvatské etnikum, které žilo po staletí na jižní Moravě a z generace na generaci udržovalo svoji lidovou kulturu a tradice.

Výstavu zahájil ředitel školy Jiří Vrbka, který promluvil o aktuálnosti tématu výstavy. „Výstavou jsme chtěli vyjádřit svůj odmítavý postoj k problémům soužití, jak je dnes můžeme sledovat v naší republice, ale i v globálnějším měřítku na evropské a světové úrovni. Příklad soužití v duchu tolerance, spolupráce a vzájemné inspirace jsme hledali v nejbližším okolí a nalezli jsme jej v příběhu soužití chorvatské menšiny a původního obyvatelstva. Chorvaté, kteří v 16. století dosídlili jihomoravské obce, vylidněné v důsledku husitských a posléze česko-uherských válek, při zachování své identity – jazyk, zvyky, kroj – se neizolovali od okolního prostředí. Docházelo ke vzájemnému ovlivňování, např. u kroje nelze s jistotou říci, které prvky jsou původně chorvatské a které podlužácké. Z těchto důvodů jsme nazvali výstavu Chorvatské inspirace.“

Vystavené žákovské práce pak představili spoluautoři výstavy a učitelé VO ZUŠ Mikulov Jarmila Čajková, která vytvořila se žáky plošné práce a Karel Frantel, který vytvořil se žáky keramiku pro výstavu. Vernisáže se zúčastnili předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR Jarmila Mrnuštíková, radní MěÚ Mikulov pro kulturu Marie Leskovjanová, zakladatelka a dlouholetá vedoucí NS Pálava Zlatka Krůzová, odbornice na problematiku Chorvatů, která poskytla písemné a věcné podklady pro výstavu, a další hosté. Předseda FoS ČR velice ocenil ředitele Jiřího Vrbku a ZUŠ Mikulov za projekt, který vede mladou generaci k úctě k lidovým tradicím. „Jsem rád, že se v tomto koutu Moravy udržují tradice národnostních menšin, které tvoří historii této oblasti,“ uvedl. Zmínil se také o tom, že v Chorvatsku se nachází jedna z nejpočetnějších českých menšin, která udržuje zase české písničky a tradice v chorvatském prostředí. Ocenil úroveň výtvarných prací žáků a pogratuloval ZUŠ Mikulov ke zdařilé výstavě.

Vernisáž svým vystoupením zpříjemnil soubor Palavánek, který se jako jediný věnuje také chorvatskému folkloru, s doprovodem cimbálové muziky ZUŠ Mikulov. Na vernisáž pak navázal Vánoční koncert žáků ZUŠ Mikulov.

Výstava „Chorvatské inspirace“ potrvá až do konce školního roku. ZUŠ Mikulov srdečně zve na její prohlídku širokou veřejnost.

Projekt mikulovské ZUŠ se uskutečnil ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR. Poděkování patří též Regionálnímu muzeu v Mikulově, které pomohlo zapůjčením výstavních panelů. Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Radio Proglas, Mediatel, TV NOE, Dětská tisková agentura, www.borovice.cz, Literární noviny a časopis FOLKOR.

 

Kontakt:

Jiří Vrbka Folklorní sdružení ČR
Ředitel ZUŠ Mikulov Senovážné nám. 24
Náměstí 28, 692 01 Mikulov 116 47 Praha 1
Tel.: 724 303 833 Tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
E-mail: info@zus-mikulov.cz E-mail: foscr@foscr.cz
www.zus-mikulov.cz www.folklornisdruzeni.cz

Členská schůze SRPDŠ 1. 10. 2013, 17.00 hod.

Napsáno dne: 12. 09. 2013

Výbor SRPDŠ při ZUŠ Mikulov svolává členskou schůzi na 1. 10. 2013 v 17.00 hod. v koncertním sále ZUŠ. Součástí programu bude zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012–2013, zpráva o hospodaření v uplynulém období, schválení výše členských příspěvků pro školní rok
2013–2014, plán činnosti a různé.

Vážení rodiče a členové SRPDŠ , všichni jste srdečně zváni!

 

Výbor SRPDŠ při ZUŠ Mikulov