Úřední deska

Úřední deska obsahuje tyto položky:

Organizace školního roku 2017/2018
Školní řád
Zpráva o činnosti školy v roce 2016
Přihláška ke studiu
Školné
Rozvrh hodin
ŠVP